19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi

Türkçe English
Göndermiş olduğunuz bildirinizde değişiklik yapmak için size verilmiş olan kodu ve email adresinizi kutucağa girip göndere basınız

Please enter the code and email into the box in order to edit your abstract
Giriş

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ
ONLINE ABSTRACT SUBMISSION

Adınız Soyadınız
Name and Surname
:
Kurum Adı
Institution
:
Email Adresiniz
E-mail
:
Cep Telefonu
Mobile Phone
:
Bildiri Türü
Abstract Type
:
Bildiri Kategorisi
Category of Abstract
:
Lütfen Yazarları belirtin ve bildiriyi sunacak kişiyi seçiniz
Please select the person who will present the paper
Bildiri Sahibi
Presenting Author
Ad Soyad
Name and Surname
Kurum
Institution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Lütfen bildiri başlığını giriniz / Title of the Paper
Lütfen dikkat: Amaç,Yöntem,Bulguler ve Sonuç bölümlerinin genel toplamı en fazla 500 kelime gönderebilirsiniz!
Attention Please: Total number of words can not exceed 500 including Objective, Methods, Results and Conclusion sections! Number of Words
Şuan hesaplanan kelime sayısı 0

Please note: you can type maximum 500 words
Amaç / Objective
Yöntem / Methodology
Bulgular / Results
Sonuç / Conclusion
Doğrulama Kodu
Security Code
: